Versija Reģistrs Paražas Datums
1.0.x 1.0.0-alpha.1 central 0 febr. 04, 2016