Jackson-annotations


Jackson-annotations

Core annotations used for value types, used by Jackson data binding package.

Test atkarības (1)

Grupas / Artefakts Versija Jaunāka Versija
junit » junit 4.12 4.13.2